VI zjazd PSPS

VI Zjazd Naukowy PSPS w Lublinie

       W dniach 14-16 września 2009 r. odbył się VI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Na miejsce spotkania psychologów został wybrany Lublin, a hasło przewodnie Zjazdu brzmiało Psychologia społeczna: teorie i badania. Organizatorami były Instytuty Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Honorowy Patronat nad zjazdem objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego, Rektor UMCS oraz Rektor KUL.  
 
        Swój udział zgłosiło 100 psychologów społecznych z różnych ośrodków badawczych w kraju. W Zjeździe brali również udział goście z zagranicy, mianowicie Arie Kruglanski z Uniwersytetu w Maryland, Yair  Bar-tal z Uniwersytetu w Tel Awiwie, a także Vadym Vasiutynskyi z Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki.  Uroczystego otwarcia Zjazdu dokonali Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL.

 

       W poniedziałek odbyły się trzy sesje referatowe. Pierwsza była poświęcona tematyce poznania, stereotypów i afektu, druga zagadnieniom relacji społecznych, na trzeciej zaś poruszano kwestie wpływu społecznego. Pod koniec dnia odbyło się walne zgromadzenie stowarzyszenia, na którym przedstawiono roczny raport z działalności Stowarzyszenia, rozdano nagrody oraz przegłosowano wiele ważnych uchwał. Drugi dzień konferencji rozpoczął się wykładem gościa specjalnego profesora Arie W. Kruglanskiego. Wykład zatytułowany Multifinality Principle in Goal Pursuit spotkał się z wielkim zainteresowaniem uczestników. Kolejne sesje referatowe tego dnia dotyczyły Ja w interakcjach społecznych oraz kwestii metodologii badań w psychologii społecznej. Trzeci dzień konferencji upłynął pod znakiem psychologii politycznej oraz psychologii reklamy i zachowań organizacyjnych. Ostatnim punktem w programie była prezentacja laureatów konkursu o granty PSPS, gazety.pl i PBI. W sumie w trakcie Zjazdu zaprezentowanych zostało 29 referatów oraz 42 plakaty.

 

 

 

  

     W trakcie tegorocznego Zjazdu pojawiła się nowa inicjatywa. Zostały zorganizowane warsztaty z zakresu statystycznej analizy danych przy użyciu programu SPSS. Najbardziej oblegany warsztat z zakresu analizy regresji poprowadziła Sylwia Bedyńska. Barnaba Danieluk przedstawił zastosowania analizy regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych. Trzeci warsztat Olega Gorbaniuka dotyczył testowania różnic w zakresie korelacji pomiędzy zmiennymi. Z kolei Piotr Radkiewicz zaprezentował wybrane przykłady zastosowania metodologii równań strukturalnych. Zapowiedziano kontynuację tego pomysłu na kolejnych zjazdach. Jedną z wieczornych atrakcji była możliwość zwiedzania lubelskiej starówki z przewodnikiem oraz zejście do lubelskich podziemi, gdzie uczestnicy mogli bliżej zapoznać się z historią miasta. Bankiet w restauracji „Czarcia łapa” na tyle zintegrował uczestników, że psychologowie-muzycy Andrzej Sękowski i Mirosław Kofta zechcieli improwizować na fortepianie.

 

      Na zakończenie VI Zjazdu Małgorzata Kossowska, Przewodnicząca Stowarzyszenia, przekazała na ręce Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego serdecznie podziękowania za trud i pracę włożone w przygotowanie tego wydarzenia.

 

Aneta Przepiórka 

 
Zdjęcia w pełnym rozmiarze (i w większej liczbie) można obejrzeć w galerii konferencyjnej